Blackjack

Een van de meest populaire spellen in live casino’s en een online casino is het oude vertrouwde kaartspel blackjack. Blackjack is een prachtig spannend kaartspel. Als speler heb je het doel om met jouw kaarten de kaarten van de bank te verslaan. Er kunnen meerdere spelers zijn, maar er is altijd maar 1 bank.

Zijn er meerdere spelers dan spelen ze in één spel tegelijk. Maar wel allen afzonderlijk tegen de bank. Om de bank te verslaan heb je van alles wat nodig. Geluk, inzicht, moed en de durf om af en toe een gokje te wagen. Het geluk bij blackjack is niet te beïnvloeden, dat heeft elke speler op de lange duur evenveel.

Moed is iets persoonlijks, maar wel aan te leren dan wel te verbeteren. Inzicht en kennis van het spel blackjack is iets waarbij wij je een beetje kunnen helpen. Wij willen elke geïnteresseerde die dit stuk gaat lezen meer kennis en inzicht bijbrengen in het prachtige blackjack. Daarom hebben we de regels en wat tactieken voor jou bij elkaar gezet.

De regels van blackjack

Het spel blackjack gebruikt de hele stok kaarten zonder jokers, dus 52 kaarten. In de meeste casino’s gebruikt men 6 stokken kaarten in tegenstelling tot poker waarbij maar 1 stok kaarten gebruikt wordt. Ook zijn in de online casino’s de blackjack programma’s geschreven op basis van 6 stokken kaarten. Of je nu met 1 stok kaarten speelt of met 6, de verhoudingen blijven gelijk.

De kaarten hebben de waarde van 1 tot en met 11. De aas is 1 of elf, de 2 is 2, de 3 is drie enz. tot en met de 10. De boer, vrouw en heer zijn ook tien. Doel van blackjack is om de bank te verslaan, dan win je je inzet.

Heeft uiteindelijk de bank evenveel punten als jij is er sprake van een standoff. In dat geval wint er niemand en behoud je jouw inzet. 21 is het magische getal in blackjack. Heb je met je eerste 2 kaarten meteen al 21 dan heb je blackjack. In bijna alle situaties krijg je meteen anderhalf keer je inzet uitbetaald.

Uitzonderingen

Hier zijn 2 uitzonderingen op en die komen verderop nog aan bod. Is het puntentotaal van je kaarten bij blackjack nog geen 21 en besluit je om een extra kaart te nemen en is dan het totaal aantal van jouw kaarten opgeteld meer dan 21 ben je dood zoals dat heet en kun je onmogelijk winnen. Doel is dus om zo dicht mogelijk bij de 21 te komen zonder er overheen te gaan. Nadat je 2 kaarten ontvangt heb je de keus om er een kaart bij te nemen. Dit doe je naar aanleiding van het totaal van de punten van je kaarten op dat ogenblik.

Je kunt zo vaak een kaart erbij nemen als je wilt alleen wordt de kans natuurlijk steeds groter bij elke kaart om over het totaal van 21 punten heen te gaan en dan is het over, dus daar moet je voor waken. Nadat jij besloten hebt dat jouw totaal aantal punten voldoende is, is het de beurt aan de bank om zo dicht mogelijk bij de 21 te komen.

De bank heeft bij blackjack natuurlijk het grote voordeel om te handelen na jouw acties, dus ga jij over de 21 heen, dan hoeft de bank niet eens meer te spelen en wint hij dus automatisch jouw inzet. Dat is het grote voordeel van de bank en daar ligt ook het voordeel van het casino. Maar ook heeft de bank wat nadelen.

Basic Blackjack

Bij basic blackjack maken we onderscheid tussen sterke en zwakke kaarten voor de bank. Iedereen krijgt 2 kaarten en de bank maar 1 of laat er maar 1 zien. De kaart van de bank is heel belangrijk in het basic blackjack, op deze kaart worden alle beslissingen gebaseerd. De kaart van de bank kan ongunstig voor ons zijn maar ook gunstig.

Die kaart wordt vergeleken met de 2 kaarten die de speler heeft en daar wordt de beslissing op genomen, deze beslissing verschilt natuurlijk met het aantal punten die de speler heeft ten opzichte van de kaart die de bank heeft.

Belangrijk bij blackjack is dus om te weten wat een goede en wat een slechte kaart is voor de bank. De bank heeft een regel die bepaalt wanneer de bank moet kopen en wanneer de bank moet passen, dat is namelijk: Wanneer de bank 16 punten of minder heeft dan moet de bank komen en wanneer de bank 17 of hoger heeft dan moet deze passen.

Dit gegeven bepaalt dat wanneer de bank een lage kaart heeft (een kaart lager dan 7), dat de bank op zijn minst 2 kaarten moet kopen, en zo een risico loopt om zich ‘dood te kopen’ (meer dan 21). Wanneer de bank bij blackjack een hoge kaart heeft (een kaart met de waarde 7 of hoger) dan kan deze met 1 kaart al 17 punten of meer halen, en moet dan passen. De bank zou zo meer punten kunnen krijgen dan de speler.

Wat zijn zwakke kaarten, en wat zijn sterke kaarten voor de bank?

Wanneer de bank een 2,3,4,5 of 6 heeft dan heeft de bank een ‘zwakke’ kaart, dus voor ons een gunstige kaart. Wanneer de bank een 7, 8 ,9, 10, boer, dame, heer of aas heeft, dan spreken we over een ‘sterke’ kaart. Dus voor de blackjack speler een gevaarlijk uitgangspunt.

Nu we weten wat de sterke kaarten en wat de zwakke kaarten zijn voor de bank, gaan we wat dieper in op de zwakke en sterke kaarten onderling bij blackjack. Het is natuurlijk logisch dat niet alle ‘zwakke’ kaarten even zwak zijn en niet alle sterke kaarten even sterk. Van de zwakke kaarten is de 2 namelijk het minst zwak.

Als de bank een 2 heeft dan moet de bank op zijn minst 2 kaarten kopen maar de kans dat het 2 tienen zijn is natuurlijk weer niet zo groot waardoor de kans groot is dat de bank 17 of meer haalt. De kans dat de bank 3 kaarten nodig heeft om tot een aantal punten te komen is dus groot, dat aantal kan natuurlijk ook nog meer dan 21 worden.

De volgorde van de zwakte van de kaarten is als volgt: De 5 (41% kans dat de bank te veel koopt) de 6 (38% kans dat de bank te veel koopt) dan de 4 dan de 3 dan de 2.. De reden dat de 6 na de 5 komt is omdat de bank met een 6 met één kaart, een aas, 17 punten kan krijgen. Van de sterke kaarten voor de bank in blackjack is natuurlijk de aas het sterkst.

Die heeft vele combinatiemogelijkheden en kan met 8 van de 13 kaarten in 1 keer 17 of meer krijgen. Dan volgen in de sterkte natuurlijk de kaarten die de waarde van 10 vertegenwoordigen zoals de 10, boer, vrouw en heer. Dan de 9, en dan komen de 8 en de 7, deze ontlopen elkaar niet veel.

Basic spel

De bedoeling van basic Blackjack is dat we ons koopgedrag aanpassen aan de kaart die de bank heeft. Wanneer de bank een zwakke kaart heeft dan passen we wanneer we 12 of meer punten hebben. Dat doen we omdat we de kans hebben dat we ons dood kopen. Beter is het om die kans bij de bank neer te leggen.

Omdat de bank een slechte kaart heeft, moet deze minimaal 3 kaarten kopen, en is er een redelijke kans dat de bank te veel gaat kopen en zo de speler wint. Wanneer de bank een sterke kaart heeft, dus een 7 of hoger dan kopen we nog een kaart wanneer we 16 punten hebben en passen we op 17. Dit is het basis koopgedrag van basic blackjack, maar natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze regel.

Blackjack en je gevoel

Soms neem je een goede beslissing maar pakt het helemaal fout uit. Dan ben je al snel geneigd te denken: ’zie je wel, mijn gevoel vertelde me al dat het niet goed was, ik had naar mijn gevoel moeten luisteren. Gevoel is een hele slechte raadgever in dit soort situaties bij blackjack.

Allereerst is het een feit dat er heel veel door het hoofd schiet in een fractie van een seconde, en ongetwijfeld is één van die gedachten dat het fout afloopt, men herinnert zich dat, en geeft er een noemer aan, de noemer gevoel. Als men voorspellende gevoelens zou hebben, dan zou men heel veel winnen.

Wanneer het wel goed afloopt, dan ben je die gedachte zo kwijt en denkt men niet van: raar ik had het gevoel dat het anders zou zijn. Die dingen hebben allemaal te maken met de ingewikkelde werking van het menselijke brein wanner hij blackjack gaat spelen.

Een ander voorbeeld is dat wanneer je 12 punten hebt je heel vaak zegt: op 12 krijg ik altijd een tien, of 9 van de 10 keer krijg ik op 12 een 10. Ook dat is dus helemaal niet waar. Bij blackjack is 1 op de 3 kaarten is een tien (iets minder zelfs 1 op de 3.25 om precies te zijn). Dus als je 3 keer koopt dan krijg je dus 1 keer een tien.

Maar je onthoudt vaak alleen dat wat het meest hard aankomt en vergeet de rest. Natuurlijk kan het zo zijn dat je 3 keer of zelf vaker achter elkaar een tien krijgt. Maar als je honderd keer een kaart neemt op 12 punten dan zal men ongeveer 33 keer een tien krijgen en 67 keer een andere kaart.

De kracht

Nu is dit nu de grote kracht van blackjack, spelen zonder gevoel en of bijgeloof, maar met veel betere resultaten. Is het dan nog wel leuk om zo blackjack te spelen?

Ja hoor, dat is het zeer zeker. Ten eerste, is het veel beter voor je portemonnee wat op zich al prettiger is. En dan is er toch nog de spanning of de juiste beslissing ook daadwerkelijk goed gaat aflopen. Ja op de lange termijn is dat een zekerheid, maar op het moment zelf niet. Maar je zult zien dat het basic blackjack spelen heel erg leuk is. Vooral ook omdat men weet waar men mee bezig is. Het voelt ook erg goed wanneer je een spel goed beheerst.

Blackjack strategie

Even terug naar de kaarten van de bank bij blackjack, want daar moet je de manier van spelen op afstellen. Omdat er verschil zit in de ‘zwakte’ en ‘sterkte’ van de kaart van de bank, passen we ons koopgedrag daar op aan. Op deze manier vergroten we onze winstkansen bij blackjack.

Het is de bedoeling bij blackjack dat we passen als de bank een kleine (zwakke) kaart heeft en wij 12 punten of meer hebben. Maar in het geval dat de bank een 2 heeft, dan is het toch beter om een kaart te nemen wanneer men zelf 12 punten heeft. Dit omdat de 2 een gevaarlijke kaart is. De kans dat er 2 tienen achter elkaar komen is maar 1 op 10 (3.25 x 3.25). In dit geval proberen we dus onze hand te versterken door nog een kaart te kopen.

17 Is altijd lastig

Met 12 punten tegen een 3 is weer niet nodig. In dit geval zal men er geen voordeel uit halen. Maar ook niet echt veel nadeel dus kan men net zo goed passen als kopen. Dit laatste geldt ook voor 13 punten tegen een 2 van de bank. Een andere uitzondering is wanneer men soft 17 heeft. Bijvoorbeeld een 6 met een aas, dus eigenlijk 7 of 17 punten.

Dan is er maar 1 kans dat men met 17 wint, en dat is wanneer de bank teveel koopt. Immers de bank moet kopen op 16 en passen op 17. Het enige wat men er verder uit kan slepen is een stand-off. We noemen 7 of 17 ‘zachte 17’. Wanneer men zachte 17 heeft dan moet men te allen tijde een kaart kopen om zo proberen te verbeteren.

Wanneer men een kaart gekocht heeft, dan gelden de normale regels weer. Passen met 13 tegen een 2 en kopen met 16 tegen een 7 of hogere kaart van de bank.

Zachte 18: zachte 18 is natuurlijk 18 punten met een aas, dus eigenlijk 8 of 18. Wanneer men soft 18 heeft past men. Behalve wanneer de bank een 9, 10(of een kaart met de waarde 10) of aas heeft. De kans om de hand te verbeteren is niet heel groot. Maar toch nog groot genoeg om er meer winst uit te halen bij blackjack dan wanneer men zou passen. Na een kaart gekocht te hebben houdt men zich weer aan het normale koopgedrag. Dus passen op 17 en een kaart kopen op 16.

Splitsen bij blackjack

Wanneer je 2 gelijke of gelijkwaardige kaarten hebt ontvangen bij blackjack dan kan is er de mogelijkheid om te spitsen. Nu kan splitsen heel gunstig zijn, maar ook ongunstig. Het hangt af van de 2 kaarten die de speler heeft en welke kaart de bank heeft. Sommige 2 gelijkwaardige kaarten splitst men nooit bij blackjack, zoals 2 vijven en 2 tienen, deze combinaties hebben al zulke goed winstkansen en bovendien verklein je de kansen aanzienlijk wanneer je gaat splitsen.

In het geval van de tienen heeft men natuurlijk al 20 punten, als men deze gaat splitsen kost het meer geld en begint men met 10. Dan is het nog maar de vraag of je weer op 20 zult eindigen en dat dan 2 kaar achter elkaar. Over het algemeen is het zo dat je bij blackjack alleen kaarten splitst wanneer de bank een gelijke of slechtere kaart heeft dan de kaart van de speler, alleen is de 8 daarop een uitzondering.

Zelfde kaart

Verder verandert er niets aan het gewone koopgedrag. Mocht je na het splitsen een zelfde kaart gedeeld krijgen dan splits je gewoon verder. Je mag blijven splitsen, wel moet je bij splitsen ook altijd dezelfde inzet op beide gesplitste kaarten doen. Dus het kan wel een duur grapje worden als je steeds dezelfde kaart erop krijgt en verder splitst. Let op je hoeft natuurlijk niet de splitsen, die keus is bij blackjack aan jou.

Let op, er is bij blackjack een uitzondering bij azen splitsen. Ongeacht de kaart die je erbij krijgt na de splits, je krijgt er toch maar 1. Alleen wanneer de kaart ook een aas is, dan mag je bij blackjack nog een keer splitsen.

Azen moet je altijd splitsen bij Blackjack

Dubbelen bij blackjack

Een andere mogelijkheid bij blackjack is het dubbelen. Wanneer men met 2 kaarten 9, 10 of 11 punten heeft dan mag je dubbelen. Dat wil zeggen, je verdubbelt je inzet omdat je verwacht een mooie kaart erbij te zullen krijgen, echter je krijgt nog maar 1 kaart, ongeacht wat voor een kaart dit is. Er zijn casino’s, zowel live als online, waar men met elke 2 kaarten mag dubbelen. Of daar nog een klein voordeeltje uit te halen is, is twijfelachtig.

Misschien dat 8 punten tegen een 5 nog net een heel klein voordeel op kan leveren maar het is discutabel. Natuurlijk is het niet altijd even gunstig om te dubbelen, en net als bij het splitsten, en elke andere beslissing die we nemen bij blackjack, hangt het weer van de kaart van de bank af wanneer men wel dubbelt en wanneer niet.

Soms niet

Het zal logisch zijn dan wanneer de bank een aas heeft, men beter niet kan dubbelen. Over het algemeen is het goed om te dubbelen met 9,10 of 11 punten tegen een zwakke kaart van de bank, maar ook zelfs vaak tegen een 7,8 of 9. Ook in het dubbelen zijn er weer uitzonderingen. Namelijk het is nadelig om 9 punten tegen een 2 te dubbelen, maar tegen een drie is het weer wel gunstig.

Ook zijn negen punten niet goed genoeg om tegen een 7 of hogere kaart van de bank te dubbelen. Tegen een 10, boer, vrouw, heer of aas is dubbelen nooit goed. Bij blackjack verhalen op het internet is vaak te lezen dat het wel goed is om met 11 punten tegen een 10 te dubbelen, maar in de werkelijkheid is dat toch echt een nadelige dubbel.

In dit geval heeft men het meestal ook over de Amerikaanse versie van blackjack, want daar krijgt de bank ook twee kaarten in het begin, één gesloten en één open en kijkt de dealer of de bank blackjack heeft. Zo wordt in ieder geval blackjack uitgesloten wat een extra voordeel oplevert.

 • Sign up bonus
  100% max €150 + 100 Free Spins
  Geweldig Live Casino Meerdere Bonussen Storten met iDEAL Veel videoslots Speciale High Roller Bonus
  Betamo
  9.6/ 10
  Join Now
 • Sign up bonus
  100% tot max €200 + 220 Free Spins
  Mooie Bonus Leuk Thema Prachtige Live Casino Spellen
  Cookie Casino
  9.1/ 10
  Join Now
 • Sign up bonus
  €1000 Welkomstpakket + 100 Free Spins
  Breed aanbod aan casino spellen Live casino spellen van Evolution 100% 1e stortingdbonus + 100 Free Spins iDeal betalingen mogelijk
  Spin Away
  9.3/ 10
  Join Now

Verzekeren bij Blackjack

Verzekeren is een mogelijkheid die je bij blackjack geboden krijgt wanneer de bank een aas heeft. Je verzekert dan je inzet voor de helft van het bedrag, dat bedrag moet je dus bijzetten en krijgt de bank inderdaad een blackjack, dus meteen een 10, boer, vrouw of koning bij die aas dan krijg je je verzekering dubbel uitbetaald en heb je dus dat potje helemaal niks verloren.

Klinkt allemaal heel leuk, maar verzekeren is typisch zo’n optie die het casino verzonnen heeft om het huisvoordeel op te krikken en zo meer geld te verdienen. Er zullen altijd mensen zijn die beweren dat men soms moet verzekeren. De twee belangrijkste argumenten die men dan gebruikt zijn: je moet alleen verzekeren wanneer je 10 of 11 punten hebt en verzeker alleen wanneer je een groot bedrag ingezet hebt.

Bedrag doet er niet toe

Vooral de laatste bewering is zo verkeerd. Waarom zou je een groot bedrag wel en een klein bedrag niet verzekeren? Dat kan alleen met angst om te verliezen te maken hebben, een andere redenatie is er niet. De winst- of verlieskansen blijven geheel hetzelfde. In dit geval is het nog erger eigenlijk, want je betaalt nog meer dan men al ingezet hebt namelijk de helft van de inzet moet je betalen om te verzekeren en de kans dat men niet verliest is alleen maar 1 op 3.

Dat wil zeggen, men zal 2 van de 3 keer de verzekering verliezen en 1 van de 3 keer krijgt men de inzet en de verzekering terug. Wat als de bank 20 haalt of zelfs 21 zonder blackjack? Dan ben je de inzet kwijt en ook nog eens je verzekering. Het is een feit dat wanneer je nooit verzekerd dat je 7% meer wint (of eigenlijk minder verliest) dan wanneer je wel zou verzekeren.

Wel of geen even money bij blackjack?

Een andere term die je bij blackjack tegenkomt is even money. Dit betekent, op het moment dat jij blackjack hebt en de bank heeft een aas krijg je de keuze om in plaats van af te wachten of de bank ook blackjack maakt (in dit geval is het namelijk een standoff en verlies en win je niks) in plaats van anderhalf keer je inzet je inzet 1 keer betaald te krijgen en dan hoef je niet te spelen tegen de bank.

Dus al zou de bank dan blackjack maken, dan heb jij al in ieder geval iets verdiend. Klinkt niet slecht maar waarschijnlijk weet je al wat er gaat komen. Ook hier geldt hetzelfde als bij het verzekeren.

Even money en verzekeren zijn bijna hetzelfde en hebben dan ook grotendeels hetzelfde nadeel bij blackjack. Het is ook maar 1 op de 3 keer dat de bank een 10 trekt (1 op de 3,25) dus in iets meer dan 2 van de 3 gevallen krijgt men de helft van de inzet erbij en in één van de gevallen verliest men niet en blijft de inzet staan. Het verschil zit dus in het feit dat de bank niet 1 op de 3 keer blackjack trekt maar iets minder namelijk 1 op de 3,25 keer. De daadwerkelijke winst zit in de 0,25 en zo hebben we weer een beetje van het voordeel van de bank afgesnoept en uiteindelijk wordt de kans op verliezen steeds kleiner.

Blackjack strategie top 10

Nog even de 10 meest belangrijke strategie regels van blackjack.
1) heeft de bank een 7 of hogere kaart dan nemen we een extra kaart bij 16 of minder en passen we op 17.
2) heeft de bank een lage kaart (2 t/m 6) dan passen we bij 12 of meer. Uitzondering is met 12 tegen een 2, dan wel kopen.
3) Tienen en vijven nooit splitsen.
4) Vieren alleen splitsen wanneer de bank een 5 of een 6 heeft.
5) Negens altijd splitsen maar nooit tegen een 7, 10 of Aas.
6) Nooit verzekeren.
7) Nooit ‘even money’ nemen.
8) Wanneer je een zachte 17 hebt, altijd een kaart kopen welke kaart de bank ook heeft.
9) Wanneer je een ‘zachte 18’ heeft, altijd een kaart kopen tegen een 9, 10 of Aas van de bank.
10) Speel blackjack altijd volgens de basis regels, ook al gaat het een paar keer achter elkaar mis. Laat je nooit (mis)leiden door gevoel.

Speel zo vaak mogelijk blackjack op deze manier zodat men alle basis blackjack regels uit het hoofd leert kennen, en veel beslissingen een automatisme zullen worden. Zo kun je sneller reageren en dus ook meer spelletjes spelen in dezelfde speeltijd. Door middel van kaarten tellen kan men die 0,5%/0,6% achterstand ook nog eens wegpoetsen en er zelfs een voordeel percentage uit halen.

Live Blackjack

Wanneer je in een live casino blackjack speelt zul je altijd te maken hebben met andere mensen. Deze andere mensen zullen heel veel commentaar geven op deze manier van spelen, en ze zullen je vol met ongevraagd advies en commentaar bestoken. Trek je hier nooit iets van aan en blijf je eigen blackjack spel spelen. De mensen die het meeste commentaar geven zijn degene die het meeste verliezen.

Wanneer je op de laatste positie speelt, de laatste box heet dit, dan is het commentaar nog veel groter dan wanneer je op een andere box speelt. Deze zogenaamde blackjack specialisten denken dat de laatste box degene is die hen doet winnen of verliezen. Dit is natuurlijk niet waar, bovendien maakt het niets uit of je op de eerste of laatste box zit, de spelregels blijven gewoon hetzelfde. Luister ook niet naar mensen die zeggen dat bij blackjack je met zijn allen tegen de bank speelt, want dan ben je sterker.

Dit is klinkklare onzin. Het enige wat telt is optimaal je eigen box spelen. Wanneer je op deze manier speelt dan speel je optimaal blackjack. Zo heb je nog maar een achterstand van 0,5/ 0,6% . Dit wil zeggen dat als men veel speelt nog steeds achter staat ten opzichte van de bank. Maar dat je het verlies beperkt tot het minimum. Op deze manier is het leuker spelen en zul je veel meer winstdagen hebben.

We wensen je heel veel spelplezier toe met blackjack.